Bika láncok: Életciklus. Az emberi csontok tünetei: tünetek

Akinek van egy bika lánca

Tartalom

  A lágy szellőről a sivatagi szél, s az édes bűnről a büntetés beszél.

  akinek van egy bika lánca férgek kezelésére szolgáló klinika

  Kérdés, jelentés és kérdés Valóban, hol is az édes bűn, milyen ritkán kerül itt rá a sor; az édes vétek — ha ugyanvétek — többnyire elrejtőzik valahol, valahol az érintetlenség és a megtorlás között; alig is lehet látni, amivel egy-egy diadalmas szent megütközött. S az ember el-elmerenghet azon, hogy a létben ringatózó, az almába beleharapó Éva helyett [magasabb eszmény-e az amazon, vagy nem inkébb úgy van-e, hogy a megkínzott férfitestre [gyöngéd áhitattal fölnéző tonzurás szentnek szerelmes pillantásai tévútra mentek.

  Még Boticelli is, ez a máskor oly gyöngéd fénnyel szelíd, itt mintha megvadult volna, épp itt: a vadász ifjú, a ló s a [kutyák a meztelen nőt kergetik, s az ifjú késével szétmarcangolja szakszerűen.

  akinek van egy bika lánca

  Mi is itt e végenincs úton ez a sok szörny, és fenyegetés, sátán, [szög, korbács,karó, gondosan kidolgozott pokol, ördög és fene, mi a büntetéseknek ez a nagyüzeme? Miért kell egy lélegzetvételnyi levegőért az édes rét füve felett kínhalálok seregével fizetni később a fülleteg hegyes és szöges és csápos és nyálkás, parazsa poklok [bugyraiban? A sátánt merkával együtt nem az Úr [teremtette-e? Vagy isten csak beugrat?

  akinek van egy bika lánca

  Mi úgy vettük észre, hogy minden gyümölcsért büntetést [talált ki, újat meg újat; s hogy minden alkalmat megragad kipróbálni az embert, vajon [hiszi-e, hogy édes a lét, s hogy számára a terített asztal — mit az Úr [terített meg — a lét gyönyöre; és ha elhiszi, lecsap rá, kazánba dobja és megbízza ördögeit ki máséi, ha nem az Övéi?

  Körül parázs, a szivekben marás, az izmokban akinek van egy bika lánca fullánkja [dúl. És ölnek és halnak, és holtan is halnak, a hulláknak hulláma [hullákra hull.

  akinek van egy bika lánca